Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Głogów 
Województwo:
dolnośląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów 
Tel:
768353566 
Mail:
kontakt@pwsz.glogow.pl 
WWW:
http://www.pwsz.glogow.pl/ 
PWSZ w Głogowie

OPIS KIERUNKU

INSTYTUT POLITECHNICZNY

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
METALURGIA
Specjalności:
Inżynieria produkcji i zarządzanie, Zaawansowane technologie wytwarzania
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
kierunek akredytowany

Opis kierunku

Metalurgia to dział nauki i przemysłu zajmujący się wytwarzaniem metali z rud i kruszców, ich oczyszczaniem
i dalszą obróbką prowadzącą do nadania im określonych kształtów. Studia na tym kierunku przygotowują z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Studenci metalurgii poznają metody projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich. Uczą się zastosowania zasad termodynamiki oraz modelowania matematycznego procesów cieplnych. Używają metod analitycznych w badaniach materiałów. Na zajęciach laboratoryjnych obsługują specjalistyczną aparaturę badawczą.
Absolwenci są przygotowani do działalności inżynierskiej w: produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach metalurgicznych
i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych, jednostkach projektowych i doradczych, innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Rekrutacja na studia

Przedmioty rekrutacyjne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub chemia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie PWSZ tutaj.

facebook