Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Głogów 
Województwo:
dolnośląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów 
Tel:
768353566 
Mail:
kontakt@pwsz.glogow.pl 
WWW:
http://www.pwsz.glogow.pl/ 
PWSZ w Głogowie

OPIS KIERUNKU

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, STUDIA MAGISTERSKIE:, Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
kierunek akredytowany

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika są podstawą do zdobycia przygotowania zawodowego na poziomie licencjackim.

W toku kształcenia studenci wyposażeni zostają w podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, w wyniku czego powinni nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych analiz i badań niezbędnych w działalności opiekuńczej, oświatowej i społecznej oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania teoretycznych, a także praktycznych problemów z zakresu swojej specjalności.

Wiedza przekazywana w trakcie studiów umożliwi studentom nabycie kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym, społecznym, kreatywnym, prakseologicznym, komunikacyjnym i informacyjno-medialnym. Pozwoli też rozwinąć umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Więcej informacji tutaj

Rekrutacja na studia

Przedmioty rekrutacyjne: język obcy nowożytny, język polski lub biologia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie PWSZ tutaj.

facebook