Politechnika Częstochowska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Częstochowa 
Województwo:
śląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa 
Tel:
343255211 
Politechnika Częstochowska

OPIS KIERUNKU

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
Kierunek: inżynieria środowiska, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów, studia stacjonarne II stopnia magisterskie1,5-roczne, 3 semestry, specjalności:, - ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery, - inżynieria energii, - innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem, - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów, studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry, specjalność:, - urządzenia sanitarne
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier
facebook