Politechnika Opolska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Opole 
Województwo:
opolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
Opole, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 
Tel:
774498000 
Politechnika Opolska

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechaniczny

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:
ksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn (S, NS), Specjalność ta jest wszechstronnym wykształceniem inżyniera mechanika ze szczególnym przygotowaniem w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji pojazdów i maszyn., Miejscem zatrudnienia mogą być firmy z szeroko pojętej branży mechanicznej z preferencją na firmy z branży motoryzacyjnej. Branża ta jest bardzo szeroka i można w niej wskazać następujące obszary: konstrukcja pojazdów i maszyn, eksploatacja i utrzymanie pojazdów, naprawa pojazdów, handel pojazdami i materiałami eksploatacyjnymi, branże obsługujące rynek motoryzacyjny, administracja w zakresie motoryzacji oraz doradztwo i rzeczoznawstwo., Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S, NS), Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości budowy i obsługi maszyn i urządzeń technologicznych, automatyzacji procesów technologicznych, komputerowego wspomagania procesów wytwórczych, inżynierii produkcji oraz zarządzania produkcją., Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S, NS), Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu i badaniu maszyn, oceny trwałości konstrukcji i przebiegu procesu zniszczenia, komputerowych metod optymalizacji i zapisu konstrukcji oraz układów mechatronicznych., Maszyny i urządzenia przemysłowe (S, NS), Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny przebiegu operacji mechanicznych oraz cieplno-dyfuzyjnych w aparatach i urządzeniach procesowych, konstrukcji i technologii wytwarzania aparatury procesowej, projektowania instalacji i sieci z wykorzystaniem technik komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów inżynierskich., Spawalnictwo (S, NS), Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów z zakresu technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji stalowych oraz kontroli jakości złączy spajanych. Celem studiów jest przygotowanie pracowników wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów., W ramach przygotowanego programu studiów absolwent specjalności spawalnictwo zdobywa szeroką wiedzę o technologiach i materiałach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych. Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem technologii spawalniczych., Zaawansowane metody projektowania w energetyce (S, NS), Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki. Posiadają również umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych oraz symulacyjnych typowych elementów aparatury energetycznej, a także projektowania i symulowania procesów i układów energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i alternatywnej, w tym odnawialnej., Computer Aided Engineering (S) ? specjalność w języku angielskim.
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim, angielskim
Powiązane zawody:
mechatronik
facebook