Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

Niestacjonarne

Studia niestacjonarne stanowią elastyczną formę studiów dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo.

Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. Wymagają mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika prowadzi studia niestacjonarne jako studia: wieczorowe, zaoczne w trybie zjazdowym oraz zaoczne w trybie „na odległość” – przez Internet. Zajęcia na studiach wieczorowych odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni robocze, natomiast zajęcia na studiach zaocznych organizowane są w formie „zjazdów” odbywających się w piątki, soboty i niedziele lub w formie czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych z możliwością konsultacji bezpośrednio z wykładowcami oraz uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie uczelni.

Studia prowadzone są w ramach kierunków studiów. Na niektórych kierunkach jest możliwy wybór specjalności, czyli studiowanie według zróżnicowanych programów nauczania dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała.

Nowo przyjęci studenci będą mogli studiować w trybie wieczorowym lub zaocznym na wydziałach i w kolegium Politechniki, na kierunkach, specjalnościach i rodzajach studiów podanych poniżej. Zestawienie tabelaryczne wydziałów i kierunków oraz rodzajów studiów, na które będzie się odbywać rekrutacja, wraz z liczbami oferowanych miejsc, znajduje się w informacji o zasadach przyjęć na studia niestacjonarne.

Więcej tutaj

facebook