Politechnika Wrocławska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Wrocław 
Województwo:
dolnośląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27 , 50-370 Wrocław 
Tel:
713202600 
Mail:
rekrutacja@pwr.edu.pl 
WWW:
http://www.pwr.edu.pl 
Politechnika Wrocławska

Uczelnia

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jako wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny wytycza kierunki rozwoju nauki i techniki w regionie oraz kraju. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnym badaniom naukowym, stałej współpracy z gospodarką oraz realizowaniu programu umiędzynarodowienia uczelnia utrzymuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Na trzynastu wydziałach we Wrocławiu oraz filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 23 tys. studentów. Uczelnię wyróżnia oferta edukacyjna, umożliwiająca naukę zarówno według nowoczesnych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Na Politechnice Wrocławskiej działają liczne organizacje i stowarzyszenia studenckie. Uczelnia sprzyja działaniom koncentrującym się na wspieraniu przedsiębiorczości oraz promowaniu studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.

Politechnika Wrocławska współpracuje z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie, realizując m. in. projekty: Erasmus+ KA 103 (kraje Unii Europejskiej), Erasmus+ KA 107 (kraje partnerskie), Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. Szczegóły dotyczące procesu umiędzynarodowienia uczelni można znaleźć na stronie internetowej: dwm.pwr.edu.pl.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz prowadzonym na szeroką skalę badaniom, uczelnia co roku uzyskuje szereg oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków mających zastosowanie w przemyśle. Politechnika Wrocławska z powodzeniem wdraża ideę transferu wiedzy do gospodarki, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

facebook