Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kwidzyn 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 
Tel:
556151375 
Mail:
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 
WWW:
http://psw.kwidzyn.edu.pl/ 
Powiślańska Szkoła Wyższa

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
DIETETYKA
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

-planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
-planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
-oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
-zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
-oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
-kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej;
-oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; -organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Rekrutacja na studia

https://psw.kwidzyn.edu.pl/kandydat/69-rekrutacja/1395-wymagane-dokumenty-studia-i-stopnia.html

Powiązane zawody:
dietetyk
facebook