Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kwidzyn 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 
Tel:
556151375 
Mail:
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 
WWW:
http://psw.kwidzyn.edu.pl/ 
Powiślańska Szkoła Wyższa

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
PIELĘGNIARSTWO W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA DYPLOMOWANYCH PIELĘGNIAREK
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

– 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
– od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
– organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,

– możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.
Program zgodny ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
– szpitalu;
– przychodni;
– sanatorium;
– hospicjum;
– domach pomocy społecznej;
– zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
– zakładach opiekuńczo – leczniczych;
– przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
– zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Rekrutacja na studia

https://psw.kwidzyn.edu.pl/kandydat/69-rekrutacja/1395-wymagane-dokumenty-studia-i-stopnia.html

Powiązane zawody:
pielęgniarka
facebook