Powiślańska Szkoła Wyższa

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kwidzyn 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 
Tel:
556151375 
Mail:
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 
WWW:
https://powislanska.edu.pl/ 
Powiślańska Szkoła Wyższa

NASZE ATUTY

STYPENDIA

Student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie (PSW) może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • zapomogi.

PRAKTYKI

Każdy student PSW zobligowany jest do odbycia praktyki w ilości zgodnej z programem nauczania i kierunkiem studiów. Praktykę zawodową student odbywa w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach m.in.: Jabil, IP S.A. oraz w instytucjach państwowych a ponadto w szpitalach i innych ośrodkach zdrowia.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Biuro współpracy organizuje, koordynuje i obsługuje współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą. Są to w szczególności:

 • umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi i instytucjami badawczymi
 • międzynarodowe programy edukacyjne
 • międzynarodowe programy badawcze
 • indywidualne wyjazdy służbowe pracowników PSW za granicę

Biuro Współpracy zajmuje się również gromadzeniem ofert indywidualnych praktyk i staży studenckich w firmach zagranicznych dla studentów PSW oraz ofert praktyk i staży studenckich w firmach Powiatu Kwidzyńskiego dla studentów zagranicznych.

WYRÓŻNIENIA, CERTYFIKATY, AKREDYTACJE

 • Certyfikat Ministra Zdrowia dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Akredytacja dla kierunku Ekonomia i Pielęgniarstwo przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną

ORGANIZACJE STUDENCKIE

 • Samorząd Studencki
 • Wolontariat – Współpraca z WOŚP
 • Koło Naukowe NursMed
 • Koło Naukowe Ekolog
 • Koło Naukowe Lider

POZA DYDAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI

 • Współorganizacja i organizacja Konferencji Naukowych
 • Organizacja Seminariów Naukowych
facebook