Uniwersytet Morski w Gdyni

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Gdynia 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul.Morska 81 - 87, 81-225 Gdynia 
Tel:
585586332 
Mail:
promocja@umg.edu.pl 
WWW:
http://umg.edu.pl 
Uniwersytet Morski w Gdyni

OPIS KIERUNKU

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Innowacyjna Gospodarka
Specjalności:
Specjalności I stopnia:, Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów)., • Ekonomia Menedżerska (SS, SN), • Informatyka Gospodarcza (SS, SN), • Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN), • Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN), • Maritime Economics and Logistics - prowadzone w j. ang. (SN), Specjalności II stopnia:, Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry)., • Biznes Elektroniczny (SS, SN), • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS,SN), • Zarządzanie Finansami (SS, SN), • Zarządzanie Organizacjami (SS, SN), • International Trade, Transport and Logistics -prowadzone w j. ang. (SN)
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim, angielskim

Opis kierunku

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe, koordynowane zarówno przez pracowników Wydziału, jak i przez studentów w ramach prac kół naukowych. Ważnym elementem działalności Wydziału jest również współpraca z zagranicą oraz organizacja licznych konferencji.
Specjalności oferowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa stwarzają absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach innowacyjnej, globalnej gospodarki opartej na wiedzy.
Kadrę Wydziału stanowią wykwalifikowani pracownicy badawczo-dydaktyczni. Baza dydaktyczna obejmuje wiele nowoczesnych, multimedialnych sal wykładowych, pracowni i laboratoriów wyposażonych w sprzęt światowej klasy. Wydział oferuje studentom możliwość rozwoju
swoich zainteresowań w prężnie działających kołach naukowych. W ramach własnej inicjatywy studenci Wydziału organizują wiele studenckich seminariów i konferencji naukowych, rozgrywek sportowych oraz akcji o charakterze charytatywnym. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa umożliwia studentom podejmowanie działań przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości

Rekrutacja na studia

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2020/2021

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia kierunek: Towaroznawstwo

Od 1.12.2020 – zgłoszenia elektroniczne

11.01.2021- 26.02.2021 – przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziału

1.03.2021 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

facebook