Uniwersytet Morski w Gdyni

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Gdynia 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul.Morska 81 - 87, 81-225 Gdynia 
Tel:
585586332 
Mail:
promocja@umg.edu.pl 
WWW:
http://umg.edu.pl 
Uniwersytet Morski w Gdyni

WN

Wydział Nawigacyjny

www.wn.edu.pl

Historia Wydziału Nawigacyjnego jest ściśle związana z historią Uczelni i bierze swój początek w roku 1920 w Tczewie.
Wydział Nawigacyjny, podobnie jak Wydział Mechaniczny, jako jednostkę uczelni wyższej utworzono w roku 1968 wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Morskiej. Początkowo kształcenie prowadzono tu wyłącznie na kierunku nawigacja w specjalności transport morski kształcąc oficerów pokładowych, którzy po uzyskaniu odpowiednich praktyk na statkach w żegludze międzynarodowej i zdaniu przewidzianych przepisami egzaminów uzy­skiwali kolejne stopnie oficerskie, aż do stopnia kapitana żeglugi wielkiej włącznie.
W roku 1985 uruchomiono na Wydziale Nawigacyjnym drugi kierunek studiów – transport ze specjalnością eksploatacja portów i floty. Były to studia na poziomie inżynierskim. Po czterech latach studia dzienne na tym kierunku przekazano Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, pozostawiając w Gdyni jedynie studia wieczorowe. Reaktywowanie studiów dziennych na kierunku transport nastąpiło na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w roku 1997. W związku z tym aktem powołano, z dniem l marca 1998 r. Katedrę Eksploatacji Portów, którą w 2006 przekształcono w Katedrę Systemów Transportowych, a następnie (w 2013r.) w Katedrę Transportu i Logistyki. Obok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku transport, prowadzone jest na Wydziale Nawigacyjnym kształcenie na kierunku nawigacja w specjalność transport morski.

Studia na kierunku nawigacja, cieszącym się wieloletnią tradycją, realizowano jako jednolite studia magisterskie. Jednak od roku akademickiego 2007/2008 rozpoczęto kształcenie w systemie studiów dwustopniowych: studia I stopnia (inżynierskie) i studia II stopnia (magisterskie).
Obok „najmłodszej” Katedry Transportu i Logistyki, na Wydziale Nawigacyjnym funkcjonują katedry: Nawigacji, Eksploatacji Statku, Geodezji i Oceanografii oraz Matematyki. Ta ostatnia zapewnia kształcenia w zakresie matematyki wszystkim wydziałom i kierunkom studiów prowadzonym w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

facebook