Uniwersytet Morski w Gdyni

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Gdynia 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul.Morska 81 - 87, 81-225 Gdynia 
Tel:
585586332 
Mail:
promocja@umg.edu.pl 
WWW:
http://umg.edu.pl 
Uniwersytet Morski w Gdyni

WZNJ

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

www.wznj.edu.pl

W 1938 roku utworzono w Państwowej Szkole Morskiej, obok Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego trzeci wydział – Transport i Administracja Morska, kształcący intendentów dla statków pasażersko- towarowych (działał wówczas w Gdyni Związek Intendentów Polskiej Marynarki Handlowej).
Gdy w 1945 roku reaktywowano działalność szkoły, utworzono tylko 2 wydziały. Dopiero w PSM w 1967 roku utworzono Wydział Służby Administracyjnej kształcący intendentów okrętowych.
Wydział Administracyjny powstał w 1969 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Morskiej. Od 1969/1970 można się tu było kształcić w specjalności intendentura okrętowa, zaś od 1977/1978 – intendentura przedsiębiorstw armatorskich i eksploatacji pasażerskiej. Do 1991 Wydział kształcił intendentów okrętowych. W 1991 roku dokonano ostatniego naboru kandydatów na oficerów w działach hotelowych – ze względu na sytuację na rynku pracy. W latach 1993-2000 Wydział przeszedł zmiany w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki morskiej i lądowej regionu. W 2005 roku zmienił nazwę na Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. W 2021 roku zmienił nazwę na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.
30 listapada 1998 roku, decyzją Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

17 grudnia 2012 roku Wydział otrzymał pełne prawa akademickie. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznano Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

facebook