Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kraków 
Województwo:
małopolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków 
Tel:
123708670 
Mail:
rekrutacja@upjp2.edu.pl 
WWW:
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Informacje

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to historia, tradycja, a także pewnego rodzaju most łączący przeszłość z teraźniejszością. To nie tylko uczelnia, lecz znacznie więcej

Aby przekazać dokładną historię uczelni, należałoby cofnąć się do 1397 roku, w którym to ówczesny papież Bonifacy IX, na prośbę królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły powołał do życia Wydział Teologii w Krakowie.

Współczesny #UPJP2 to nowoczesna uczelnia, wychodząca naprzeciw wymaganiom rynku pracy, jednocześnie zachowująca nieprzerwanie swój charakter i nieustannie prowadząca określoną misję. Należymy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, jak również Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W kontekście naukowym, uczelnia zajmuje się badaniem i przekazywaniem wiedzy teologicznej, jak również z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

STUDIA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych, doktoranckich, a także w ramach licznych szkoleń i warsztatów, także dla młodszych słuchaczy. Studenci uczelni otrzymują możliwość kształcenia w ramach różnorodnych programów, takich jak MOST, czy Erasmus+, jak również uczestnictwo w projekcie Tandem Językowy, którego celem, oprócz nauki języków obcych, jest pomoc w aklimatyzacji zagranicznych studentów.

Studenci #UPJP2 poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowania nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach. Na uczelni działają: chór „Psalmodia”, liczne koła naukowe i organizacje studenckie, a także Sekcja Smoczych Łodzi, czyli załoga wioślarska.

WYKŁADOWCY
Wykładowcy #UPJP2 to grono wybitnych pedagogów oraz specjalistów w swoich dziedzinach, mających na koncie liczne publikacje naukowe, jak również nagrody i wyróżnienia. To oni, we współpracy ze studentami, dbają o przyjazną atmosferę, niezbędną do nauki oraz o relacje oparte na wzajemnym szacunku.

INFRASTRUKTURA
Siedziba Uniwersytetu mieści się przy ulicy Kanonicznej 25, czyli niedaleko Katedry Wawelskiej, Kościoła św. Idziego, czy Kościoła św. Andrzeja. Warto jednak zaznaczyć, że uczelnia ze względu na swą wielkość posiada znacznie więcej adresów, pod którymi funkcjonują między innymi: biblioteka, duszpasterstwo akademickie „Patmos”, międzywydziałowe studium języków obcych.

facebook