Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa 
Tel:
225592105 
Mail:
rekrutacja@wumed.edu.pl 
WWW:
https://wumed.edu.pl 
Warszawska Uczelnia Medyczna

STUDIA

Uczelnia wypełnia swoją misją, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach:
pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia licencjackie na kierunku administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. WUMed oferuje także kształcenie podyplomowe w zawodach: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci. W tym celu powołano Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uczelnia prowadzi nauczanie hybrydowe. Duża część zajęć dydaktycznych odbywa się w formie zdalnej. Na termie uczelni odbywają się zajęcia praktyczne. Prowadzone są zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

WUMed współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w zakresie praktyk studenckich i staży zawodowych. Portfel instytucji współpracujących jest systematycznie rozszerzany.

facebook