Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwo narodowego to unikatowy kierunek, którego celem jest kształcenie przyszłych administratywistów, którzy specjalizować się będą w realizacji zadań związanych z szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowane zwiększanie polskiego potencjału obronnego oraz liczebności Sił Zbrojnych RP, konieczne jest tworzenie wyspecjalizowanych kadr dla administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. Nie bez znaczenia dla aktualności nowo utworzonego kierunku jest toczący się za wschodnią granicą Polski konflikt zbrojny. Podkreślić trzeba również, że dotychczas w ofercie polskich uczelni wskazany kierunek nie był realizowany. Tym samym umiejętności, jakie pozyska absolwent będą unikalne na rynku pracy. Głównymi obszarami, w których realizowane będzie kształcenie studentów, są problematyka zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji, bezpieczeństwo informacyjne, administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych i administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Rekrutacja na studia

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

STUDIA CYWILNE

facebook