Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261 837 938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Informatyka w medycynie
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent kierunku „informatyka w medycynie” posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko- i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją odnieść do wyników badań i danych medycznych. Absolwent powinien mieć zaawansowaną wiedzę dotyczącą komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, zarządzanie systemami służby zdrowia, integracja danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie, modeli procesów występujących w medycynie, rozumieć zasady działania urządzeń diagnostyki medycznej i rodzaje danych medycznych.

Rekrutacja na studia

STUDIA CYWILNE I STOPNIA
http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277&Itemid=73&limitstart=3

facebook