Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Studenci uzyskają wiedzę z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane m. in. z:
– modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej;
– analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi;
– budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:
– projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych;
– kierowania robotami budowlanymi;
– opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych;
– pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
– wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych;
– modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej;
– projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

Rekrutacja na studia

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

STUDIA CYWILNE

facebook