Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia cywilne

Oprócz studiów wojskowych oferujemy ogólnodostępne studia cywilne. Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach.

Przyszłym studentom WAT oferuje studia pierwszego stopnia: inżynierskie i licencjackie, drugiego stopnia: magisterskie. Studia stacjonarne są bezpłatne, a niestacjonarne są studiami płatnymi.

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Rejestracja obejmuje:

Uzupełnienie dokumentów:

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia należy dostarczyć do Akademii następujące dokumenty:

  • wydrukowaną ankietę osobową z IRK
  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata lub magistra i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera bądź magistra.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Szczegóły dostępne na stronie: www.wat.edu.pl

facebook