Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261 837 938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia cywilne

Oprócz studiów wojskowych oferujemy ogólnodostępne studia cywilne. Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach.

Przyszłym studentom WAT oferuje studia pierwszego stopnia: inżynierskie i licencjackie, drugiego stopnia: magisterskie. Studia stacjonarne są bezpłatne, a niestacjonarne są studiami płatnymi.

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Rejestracja obejmuje:
wypełnienie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

  • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
  • dla kandydata ze świadectwem „starej matury” – oceny części pisemnej lub ustnej uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

  • matematyka – na wszystkie kierunki
  • fizyka – na kierunki inżynierskie
  • chemia – na kierunki chemia, biogospodarka i inżynieria materiałowa
  • biologia – na kierunek biogospodarka
  • informatyka – na kierunki: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka w medycynie, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – na kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”
  • język obcy nowożytny – na wszystkie kierunki
  • język polski – na wszystkie kierunki

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata lub magistra i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera bądź magistra.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Dokumenty wymagane do rejestracji na studia II stopnia: http://www.wat.edu.pl/?page_id=

facebook