Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia cywilne

Oprócz studiów wojskowych oferujemy ogólnodostępne studia cywilne. Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach.

Przyszłym studentom WAT oferuje studia pierwszego stopnia: inżynierskie i licencjackie, drugiego stopnia: magisterskie. Studia stacjonarne są bezpłatne, a niestacjonarne są studiami płatnymi.

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Rejestracja obejmuje:

Uzupełnienie dokumentów:

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia należy dostarczyć do Akademii następujące dokumenty:

 • wydrukowaną ankietę osobową z IRK
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • matematyka – na wszystkie kierunki
 • fizyka – na wszystkie kierunki inżynierskie
 • chemia – na kierunki: chemia, biogospodarka i inżynieria materiałowa
 • biologia – na kierunek biogospodarka
 • informatyka – na kierunki: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • geografia – na kierunki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna
 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – na kierunki licencjackie: bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa oraz zarządzanie
 • język obcy nowożytny – na wszystkie kierunki
 • język polski – na wszystkie kierunki

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata lub magistra i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera bądź magistra.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Szczegóły dostępne na stronie: www.wat.edu.pl

facebook