Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Sosnowiec 
Województwo:
śląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec 
Tel:
32 363 12 00 
Wyższa Szkoła Humanitas

OPIS KIERUNKU

Wydział Nauk Humanistycznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
Specjalności na studiach I stopnia:, - Resocjalizacja z profilaktyką, - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim, - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, i wychowanie przedszkolne, - Asystent osoby niepełnosprawnej, Specjalności na studiach II stopnia:, - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z oligofrenopedagogiką, - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, - Edukacja w służbach publicznych
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim, angielskim
Opcje dodatkowe:
studia przez Internet
Powiązane zawody:
mediator, nauczyciel, pedagog, policjant, pracownik socjalny, wykładowca
facebook