Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Fizjoterapia
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Osoba, która uzyska dyplom na tym kierunku będzie przygotowana do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Nauka trwa 5 lat, 10 semestrów.
Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Rekrutacja na studia

ETAPY REKRUTACJI:

  • Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT,
  • Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni
  • Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : “Pliki do pobrania”,
  • Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
  • Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.

Więcej informacji o procesie rekrutacji >>

Powiązane zawody:
fizjoterapeuta
facebook