Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Praktyczna psychologia sportu
Rodzaj studiów:
Podyplomowe
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Program studiów podyplomowych na kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU pozwala absolwentom w ich pracy zawodowej i rozwoju osobistym na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji psychospołecznych.

Rekrutacja na studia

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunki przyjęcia:

facebook