Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Psychologia Medyczna
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Psychologia medyczna to nowa dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta.

Kierunek Psychologia Medyczna na Wyższej Szkole Rehabilitacji otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów “Studia z Przyszłością”.

Psychologia medyczna mieści w sobie ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym. Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach.

Rekrutacja na studia

ETAPY REKRUTACJI:

  • Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT,
  • Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni
  • Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : “Pliki do pobrania”,
  • Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
  • Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.

Więcej informacji o procesie rekrutacji >>

facebook