Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Ratownictwo Medyczne
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.

RATOWNICTWO MEDYCZNE to także kierunek interesujący dla osób, które chcą postawić na studia w kierunku samorozwoju.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne może podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Ratownik medyczny wykształcony na naszej uczelni posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania pomocy osobom, które znajdują się w stanie bezpośredniego i nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Rekrutacja na studia

ETAPY REKRUTACJI:

  • Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT,
  • Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni
  • Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : “Pliki do pobrania”,
  • Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
  • Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.

Więcej informacji o procesie rekrutacji >>

Powiązane zawody:
ratownik medyczny
facebook