Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Zarządzanie Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii
Rodzaj studiów:
Podyplomowe
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
 

Opis kierunku

Przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zasad wytwarzania żywności wraz z psychobiologicznymi uwarunkowaniami jej konsumpcji. Rozwinięcie u słuchaczy holistycznego podejścia wpływu żywienia na organizm człowieka wraz z kontrolą jakości produkcji. Nauczenie stosowania narzędzi i technik wspierających w doradztwie żywieniowym indywidualnym i zbiorowym. Przeszkolenie w podstawowym zakresie audytu spożywczego dającego.

Absolwenci posiądą znajomość mechanizmów psychobiologicznych wpływających na wybory żywieniowe

Absolwent studiów z Zarządzania Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii będzie potrafił skutecznie motywować do zmiany nawyków żywieniowych, oceniać warunki higieniczne wytwarzania żywności, dobrać właściwie dostawców surowców, zarządzać reklamacjami, skontrolować prawidłowy przebieg produkcji w aspekcie bezpieczeństwa żywności

Rekrutacja na studia

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunki przyjęcia:

facebook