Organizatorem promocji "Mam konto z premią 200 zł" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do promocji trwa do 30 września 2020 r. Czas na spełnienie warunków opisanych w regulaminie promocji jest uzależniony od terminu otwarcia konta w promocji. Uczestnik spełniający wszystkie warunki promocji otrzymuje premię pieniężną w wysokości 200 PLN. Zapoznaj się z Regulaminem Promocji „ Mam konto z premią 200 zł”.
Złoty Bankier dla najlepszego konta osobistego według badania Obserwatorium.biz i Kantar Polska na zlecenie Bankier.pl i "Pulsu Biznesu".
Organizatorem promocji „Polecam mój Bank - edycja VIII" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do programu trwa do 31.10.2020 r. Polecony ma czas do 30.11.2020 r. na spełnienie warunków opisanych w regulaminie. Bank ma czas do 31.12.2020 r. na wypłatę nagrody. Polecający może otrzymać maksymalnie 500 zł. W promocji nie biorą udziału karty Dopasowane Mastercard Mobile debetowe. Organizatorem Programu Mastercard® Priceless® Specials (Mastercard® Bezcenne® Chwile) jest Mastercard Europe SA, belgijska spółka zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii (numer w rejestrze przedsiębiorców: RPR 0448038446), z siedzibą pod adresem: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. Program Mastercard Priceless Specials jest programem lojalnościowym. Zasady programu określone zostały w regulaminach zamieszczonych na bezcennechwile.pl
Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto osobiste i Konto Jakie Chcę to rachunki płatnicze.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizja, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.) NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł.
Stan na 01.09.2020 r.