Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek psychologia

Psychologia

Znasz się na ludziach? Masz więc zadatki na psychologa. Pytanie czym jest wiedza o człowieku i czym jest sama psychologia. Ta nauka zajmuje się wszystkim tym, co związane z psychiką i zachowaniem człowieka oraz jego relacjami z innymi ludźmi. Jako że każdy z nas jest indywidualnością, tak więc sama psychologia wydaje się nauką fascynującą. Jednak czy wybór tego kierunku studiów może być też sposobem na zrobienie kariery? Statystyki pokazują jasno, że psychologia w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prestiż? Pieniądze? A może inne powody zachęcają młodych ludzi do studiowania nauki o duszy.

Idealny kandydat

Co to znaczy znać się na człowieku? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie wiąże się z umiejętnością przewidzenia reakcji drugiego człowieka, postawieniu się na jego miejscu w danej sytuacji, próbie zrozumienia go. Taką umiejętność określamy mianem empatii i to właśnie ona wydaje się być najistotniejszą zaletą idealnego psychologa. Z empatią wiąże się szereg innych predyspozycji: zdolność komunikowania się z innymi, słuchania i rozmawiania oraz wrażliwość.

Ci, którzy myślą, że łatwo jest przeprowadzić fachową rozmowę i przede wszystkim doradzić komuś, kto boryka się z poważnymi problemami, są w błędzie. Prawdziwą sztuką jest bowiem nawiązać z drugim człowiekiem kontakt w taki sposób, aby zdobyć jego zaufanie. Zauważamy więc, że praca psychologa wymaga od nas przede wszystkim odpowiednich cech osobowości. Warto o tym pamiętać wiążąc z tym zawodem naszą przyszłość.

Jeśli rozmowa z drugim człowiekiem jest podstawą pracy psychologa, pamiętajmy, że wymagana od nas będzie umiejętność łatwego i precyzyjnego wysławiania się. Ponadto ceniona jest ogólna wiedza humanistyczna i oczytanie.

Rekrutacja na psychologię – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na psychologię są najczęściej:

 • język polski
 • język obcy

Ponadto należy dokonać wyboru dwóch przedmiotów spośród:

 • fizyki
 • astronomii
 • historii
 • matematyki
 • geografii

Program studiów

Same studia na psychologii to dominacja przedmiotów o charakterze humanistycznym, choć pojawiają się np. elementy wiedzy o biologii człowieka. Oto zestawienie typowych przedmiotów na kierunku psychologia:

 • procesy poznawcze
 • osobowość
 • emocje i motywacja
 • metodologia badań psychologicznych
 • biologiczne podstawy zachowań
 • filozofia z elementami logiki
 • historia myśli psychologicznej
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia kliniczna
 • psychiatria

Specjalności kierunku psychologia

Trzeci rok psychologii to najczęściej wybór odpowiedniej dla siebie specjalizacji. Studenci mogą wybrać ją spośród wielu, np.:

 • psychologia społeczna
 • psychologia stosunków międzykulturowych
 • psychologia kliniczna
 • psychologia biznesu
 • psychologia ogólna
 • psychologia ekonomiczna
 • psychoterapia
 • psychologia sądowa
 • psychologia szkolna
 • psychologia zwierząt
 • psychologia rehabilitacji
 • terapia rodzin i małżeństw
 • stosowana psychologia społeczna
 • psychologia mediów
 • wspieranie rozwoju osobowości

Psychologia a rynek pracy

Czym mogą zająć się po studiach absolwenci psychologii? Zatrudnienie można znaleźć np. w:

 • firmach HR (zarządzającymi zasobami ludzkimi)
 • transporcie (badania psychologiczne kierowców)
 • szpitalach
 • ośrodkach terapeutycznych
 • zakładach poprawczych
 • szkołach
 • poradniach zdrowia psychicznego
 • policji
 • mediach
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook