Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek pedagogika

Czym jest pedagogika?

Pedagogika jest nauką społeczną, której istotę stanowią szeroko pojęte procesy wychowawcze. W skrócie można ją scharakteryzować jako „sztukę wychowania”. Utarło się przekonanie, wedle którego dobry pedagog powinien mieć odpowiednie podejście do dzieci. Okazuje się jednak, że pedagogika, jako nauka odnosi się nie tylko do ludzi młodych. Jej celem jest przygotowanie do odpowiedniego funkcjonowania w życiu społecznym i pomoc tym, którzy z życiem w społeczeństwie mają problemy. Czy warto studiować pedagogikę? Rankingi pokazują jasno, że dla wielu wciąż stanowi ona interesujący kierunek studiów.

 

Kierunek pedagogika – idealny kandydat

Pedagogika to kolejny z kierunków studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Studenci muszą zmierzyć się z wieloma naukami humanistycznymi, a także medycznymi, ekonomicznymi czy technicznymi. Należy mieć świadomość, że podstawą pracy pedagoga jest kontakt z drugim człowiekiem. Ważna jest umiejętność prowadzenia rozmowy, słuchania, wzbudzenia zaufania w drugim człowieku, zdolności empatyczne, cierpliwość. Cenne okażą się rozmaite zainteresowania humanistyczne – jeśli czytanie literatury, plastyka i uprawianie różnych dziedzin sztuk sprawia Ci przyjemność, pedagogika może okazać się dobrym wyborem.
Pedagog ma wychowywać, pedagog potrafi więc tłumaczyć. W szczególności praca z dziećmi wymaga daru przekazywania wiedzy, wartości w odpowiedni sposób. Wiedza i kwalifikacje pedagoga są niezbędne, a jednak dobry wychowawca powinien cechować się także odpowiednią osobowością. Tu liczy się swego rodzaju intuicja, pewne predyspozycje, które pozwalają na utrzymywanie dobrego kontaktu z tymi młodszymi i starszymi dziećmi.

Odporność na stres to z pewnością atut dobrego pedagoga. W tego typu zawodzie nie możesz pozwolić sobie na nerwy, o które z pewnością nie trudno. Konflikty, nieporozumienia to przecież nieodłączny element relacji wychowawca – wychowanek. Nie zapominajmy o pomysłowości i zdolnościach organizacyjnych, które także powinny cechować wzorowego pedagoga.

 

Rekrutacja na pedagogikę – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na pedagogikę są najczęściej:

 • język polski
 • biologia, historia, geografia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

 

Kierunek pedagogika – program studiów

Interdyscyplinarny charakter studiów wymaga zdolności zarówno humanistycznych jak i ścisłych. Jednak to te pierwsze wiążą się z zasadniczym programem studiów na kierunku pedagogika. Oto najważniejsze przedmioty:

 • filozofia
 • psychologia
 • socjologia
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • historia pedagogiki
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • logika
 • antropologia kulturowa
 • metodologia badań społecznych
 • elementy socjologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • dydaktyka
 • etyka

 

Specjalności kierunku pedagogika

Naturalnie dobry pedagog powinien wybrać właściwą swoim umiejętnościom, predyspozycjom i zainteresowaniom specjalność. Tu specyfika studiów pedagogicznych ma wiele do zaoferowania:

 • resocjalizacja
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • pedagogika zdrowia
 • edukacja medialna
 • edukacja europejska
 • andragogika (praca z dorosłymi)
 • pedagogika szkolna
 • doradztwo personalne i zawodowe
 • logopedia
 • pedagogika specjalna
 • edukacja artystyczna
 • praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • nauczanie zintegrowane

 

Pedagogika a rynek pracy

Mając w ręku dyplom pedagoga nie jesteśmy skazani na pracę w szkołach czy innych placówkach oświatowych. Możliwości znalezienia pracy po skończonej pedagogice jest wiele, jednak zależą one od obranej specjalizacji. Warto zwrócić uwagę na:

 • szkolnictwo
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • domy pomocy społecznej
 • instytucje, fundacje, stowarzyszenia edukacyjne
 • poradnie specjalistyczne
 • zakłady pracy
 • służbę zdrowia
 • poradnie rodzinne
 • wymiar sprawiedliwości
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook