Przykład tabeli w BBcode

BBcode:

[table]
[tr]
[th]Dom studencki[/th]
[th]1 miejsce w pokoju 1-osobowym[/th]
[th]1 miejsce w pokoju 2-osobowym[/th]
[/tr]
[tr]
[td]DS „Am”[/td]
[td]410,- zł[/td]
[td]315,- zł[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DS „Iuv”[/td]
[td]410,- zł [/td]
[td]315,- zł[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DS „Gau”[/td]
[td]410,- zł,-[/td]
[td]315,- zł[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DS „Arc” [/td]
[td]470,- zł,-[/td]
[td]345,- zł[/td]
[/tr]
[tr]
[td]DS „Sapi” [/td]
[td]470,-zł[/td]
[td]345,- zł[/td]
[/tr]
[/table]

Wynik kodu:

Dom studencki 1 miejsce w pokoju 1-osobowym 1 miejsce w pokoju 2-osobowym
DS „Am” 410,- zł 315,- zł
DS „Iuv” 410,- zł 315,- zł
DS „Gau” 410,- zł,- 315,- zł
DS „Arc” 470,- zł,- 345,- zł
DS „Sapi” 470,-zł 345,- zł
facebook