Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowiePowiślańska Szkoła WyższaUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
facebook