Wojskowa Akademia Techniczna w WarszawieCollegium Polonicum w Słubicach (UAM)Politechnika Warszawska
facebook