Akademia Sztuki WojennejWojskowa Akademia Techniczna w WarszawieUniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowiePowiślańska Szkoła WyższaUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
facebook