Tymczasowy meldunek (Fot.freedigitalphotos.net)

Tymczasowy meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

W wielu przypadkach osoby zameldowane na stałe pod pewnym adresem, większość czasu spędzają w innej miejscowości. Muszą one pamiętać, iż taki tymczasowy adres również podlega obowiązkowi meldunkowemu.

W większości przypadku do takiego zameldowania nie dochodzi, ponieważ właściciele nie mają takiego obowiązku, jak również najemcy nie potrzebują takiego działania.

Czym jest meldunek czasowy?

Według przepisów meldunek czasowy występuje wtedy, gdy przebywacie w określonej miejscowości, innej niż ta w której macie meldunek stały, dłużej niż trzy doby. Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje meldunków tymczasowego pobytu:

 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający poniżej 3 miesięcy.
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający więcej niż 3 miesiące.

Jednakże w drugim przypadku, kiedy przebywamy w danym miejscu więcej niż 3 miesiące, powinniśmy zameldować się na pobyt stały. Wyjątki od tej zasady są następujące:

 1. Wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego
 2. Pobyt związany z kształceniem, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych
 3. Odbywanie czynnej służby wojskowej
 4. Pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych

W tych wypadkach można zgłosić pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy.

Gdzie dokonać meldunku

Zameldowanie na pobyt czasowy załatwiamy w urzędzie gminy lub urzędzie miejskim w miejscowości, w której będziemy tymczasowo przebywać. W przypadku gdy zamierzamy przebywać w hotelu lub zakładzie udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, zameldowania dokonujemy w recepcji lub u kierownika tego zakładu.

Dokumenty potrzebne do meldunku tymczasowego

Przy dopełnianiu zameldowania na pobyt czasowy należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Potrzebne również będą:

 • Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela oraz dokument potwierdzający własność tego lokalu (może to być np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli zameldowaniu podlega osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu tożsamości .

Jakie informacje należy podać w urzędzie?

W urzędzie zostaniemy poproszeni o podanie następujących danych:

 • poprzedniego nazwiska i imion, jeżeli je zmienialiśmy (więcej na ten temat zmiany nazwiska lub imienia w artykule ?W jaki sposób zmienić imię lub nazwisko?),
 •     nazwisk rodowych rodziców,
 •     stanu cywilnego,
 •     imienia i nazwiska małżonka oraz jego nazwiska rodowego,
 •     adresu pobytu stałego,
 •     adresu tymczasowego,
 •     dotyczących wykształcenia.

W przypadku gdy meldujemy się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, dane te należy podać na odpowiednim formularzu. W przypadku gdy pobyt jest krótszy, informacje te wystarczy podać ustnie.

W jakim czasie od rozpoczęcia pobytu należy się zameldować?

Zameldować się na pobyt czasowy powinniśmy się najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Jeżeli przebywamy w hotelu lub zakładzie udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną (np. opieka społeczna, szpital), zameldować powinniśmy się przed upływem 24 godzin od chwili przybycia

 

Jak już wspomniałam wcześniej, najczęściej podczas wynajmu mieszkania najemca wraz z właścicielem mieszkania podpisuje jedynie umowę najmu na czas określony lub nieokreślony. Studentom meldunek tymczasowy jest zazwyczaj niepotrzebny.  Pamiętajcie jednak, że jeżeli planujecie na stałe zostać w mieście w którym rozpoczniecie studia, a w późniejszym czasie zaczniecie pracować, to bez meldunku tymczasowego Wasze podatki będą odprowadzane na miasto w którym jesteście zameldowani, tym samym miejsce w którym pracujecie utraci te pieniądze. Dodatkowo dość istotną informacją dla studentów jest fakt, że w momencie, kiedy będziecie chcieli odbyć staż po studiach, zwrócić się o pomoc do urzędu pracy będziecie mogli tylko w miejscu zameldowania.

 

Źródło: formalnosci.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook