Polityka prywatności

Na Stronach Studiowac.pl szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do portalu Studiowac.pl i wszystkich stron internetowych, których operatorem jest New Education Group Paweł Wysokiński z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „Stronami Studiowac.pl”).

 

Przez używanie Stron Studiowac.pl wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na jej postanowienia powinieneś zrezygnować z używania Stron Studiowac.pl.

 

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Strony Studiowac.pl?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Strony Studiowac.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez Strony Studiowac.pl, takich jak konto w portalu czy zakup dostępu do treści wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

 

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Strony Studiowac.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Strony Studiowac.pl zawierają lub będą zawierały serwisy (np. forum, komentarze) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach w niektórych przypadkach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Strony Studiowac.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządzają zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Strony Studiowac.pl udostępniają każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Strony Studiowac.pl danych osobowych o użytkowniku. Dla strony Studiowac.pl jest to strona o adresie www.studiowac.pl/profil/

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: New Education Group Paweł Wysokiński, ul. Dantego 7/349, 01-914 Warszawa.

 

Prawo wyboru

Strony Studiowac.pl dają swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do Stron Studiowac.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Stron Studiowac.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Strony Studiowac.pl są otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie: https://studiowac.pl/kontakt/.

 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
  • strona profilowa – uruchomiona przez Strony Studiowac.pl specjalne strona do których można zalogować się wpisując po nazwie domeny frazę „/profil/” lub „/wp-admin/”, np. https://studiowac.pl/profil/ za pomocą której każdy zapisany użytkownik może modyfikować podane o sobie informacje oraz konfigurować usługi Stron Studiowac.pl

 

facebook