Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Nauk Politycznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Bezpieczeństwo Narodowe; Politologia
Specjalności:
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, • bezpieczeństwo firm i instytucji, • bezpieczeństwo międzynarodowe, • bezpieczeństwo portów lotniczych, • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych, • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej, KIERUNEK: POLITOLOGIA, • dziennikarstwo telewizyjne, • marketing i reklama, • polityczno-prawna, • polityka bezpieczeństwa państwa, • współpraca międzynarodowa, Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata:, • administracja publiczna, • bezpieczeństwo publiczne, • coaching polityczny, • marketing i doradztwo polityczne, • marketing terytorialny, • polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach, • polityka transportowa Unii Europejskiej, • zarządzanie bezpieczeństwem, • zarządzanie zrównoważonym rozwojem (tylko studia stacjonarne), Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry), • wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), • coaching i doradztwo polityczno-medialne, • marketing polityczny, • zarządzanie zasobami ludzkimi, SEMINARIA DOKTORSKIE, • w dyscyplinie nauk o polityce
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Magisterskie jednolite, Podyplomowe, Inne
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook