Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Nauk Politycznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Bezpieczeństwo Narodowe; Politologia
Specjalności:
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, ? bezpieczeństwo firm i instytucji, ? bezpieczeństwo międzynarodowe, ? bezpieczeństwo portów lotniczych, ? ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych, ? zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej, KIERUNEK: POLITOLOGIA, ? dziennikarstwo telewizyjne, ? marketing i reklama, ? polityczno-prawna, ? polityka bezpieczeństwa państwa, ? współpraca międzynarodowa, Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata:, ? administracja publiczna, ? bezpieczeństwo publiczne, ? coaching polityczny, ? marketing i doradztwo polityczne, ? marketing terytorialny, ? polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach, ? polityka transportowa Unii Europejskiej, ? zarządzanie bezpieczeństwem, ? zarządzanie zrównoważonym rozwojem (tylko studia stacjonarne), Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry), ? wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), ? coaching i doradztwo polityczno-medialne, ? marketing polityczny, ? zarządzanie zasobami ludzkimi, SEMINARIA DOKTORSKIE, ? w dyscyplinie nauk o polityce
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Magisterskie jednolite, Podyplomowe, Inne
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook