Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Pedagogiczny

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, Specjalności nauczycielskie, • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna), • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Specjalności nienauczycielskie, • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, • profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata, • terapia pedagogiczna, • doradztwo zawodowe i personalne, • pedagogika w zakresie ogólnym, Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry), Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry), • edukacja komputerowa, • edukacja plastyczna, • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, • organizacja i zarządzanie oświatą, • przygotowanie pedagogiczne, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), • animacja czasu wolnego
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook