Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Pedagogiczny

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, Specjalności nauczycielskie, ? edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna), ? pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Specjalności nienauczycielskie, ? asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, ? profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata, ? terapia pedagogiczna, ? doradztwo zawodowe i personalne, ? pedagogika w zakresie ogólnym, Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry), Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry), ? edukacja komputerowa, ? edukacja plastyczna, ? metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ? organizacja i zarządzanie oświatą, ? przygotowanie pedagogiczne, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), ? animacja czasu wolnego
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook