Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
Sterlinga 26, 90-222 Łódź 
Tel:
426315800 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - I stopnia, prewencja patologii i zagrożeń społecznych - I stopnia, pedagogika rodziny - asystent rodziny - I stopnia, doradztwo zawodowe i personalne - I i II stopnia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej - NOWOŚĆ- I i II stopnia, pedagogika sportu i rekreacja ruchowa - I i II stopnia, psychopedagogika z profilaktyką społeczną - I i II stopnia, terapia pedagogiczna z coachingiem - I i II stopnia, pedagogika terapeutyczna z elementami rehabilitacji ruchowej- I i II stopnia, edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi NOWOŚĆ- I stopnia, animator edukacji artystycznej NOWOŚĆ- I stopnia, pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii - I i II stopnia, edukacja i promocja zdrowia - II stopnia, pedagogika tańca - NOWOŚĆ! - II stopnia, edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki C. Freineta - II stopnia, wychowanie przedszkolne z elementami logopedii - II stopnia, opieka nad osobami starszymi -II stopnia, STUDIA ON-LINE (przez Internet), doradztwo zawodowe i personalne - I i II stopnia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej - I i II stopnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - I stopnia, edukacja wczesnoszkolna - II stopnia, terapia pedagogiczna z coachingiem - I i II stopnia, edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi - I stopnia, pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii - I i II stopnia, psychopedagogika z profilaktyką społeczną - I i II stopnia, opieka nad osobami starszymi - II stopnia
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
studia przez Internet
Powiązane zawody:
nauczyciel, pedagog
facebook