Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa 
Tel:
225428717 
Mail:
sekretariat@bobolanum.edu.pl 
WWW:
http://bobolanum.edu.pl 
AKW Collegium Bobolanum

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Podyplomowe studia duchowości
Rodzaj studiów:
Podyplomowe
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Kierunek przeznaczony jest dla osób, którym zależy na pogłębieniu swojego życia duchowego.
Studenci będą mogli poznać i zrozumieć, na czym polega alternatywny dla konsumpcyjnego styl życia, jakie niesie wartości i dlaczego warto wybrać taki właśnie sposób na życie.

Absolwenci otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności, by jako liderzy czy przewodnicy duchowi mogli przekazywać sens takiej postawy innym.

Program kształcenia kładzie nacisk na rozwój studenta jako duchowej jednostki, która umie podjąć działania we wspólnocie. Absolwent będzie potrafił w codzienności dostrzegać to, co rozwija człowieka, a nie kaleczy jego duchowość.

Studia te są dobrą bazą do zdobycia zawodu coacha/trenera pomagającego odnaleźć właściwy styl życia i poczucie sensu ludziom, którzy pogubili się w niełatwej współczesnej rzeczywistości.

Rekrutacja na studia

facebook