Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 
Tel:
225893600 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
pedagogika
Specjalności:
Animacja społeczno-kulturowa, Edukacja dorosłych i BHP, Edukacja medialna, Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychopedagogika kreatywności, Pedagogika nauczycielska, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja zdalna i grafika komputerowa, Pedagogika kultury i media cyfrowe, Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, Animacja kulturowa z edukacją medialną, Pedagogika szkolna i zdolności, Pedagogika korekcyjna, Doradztwo zawodowe i personalne, Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, Zarządzanie w oświacie
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Magisterskie jednolite, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook