Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 
Tel:
225893600 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
pegagogika specjalna
Specjalności:
Logopedia, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Edukacja integracyjna i włączająca, Surdopedagogika z terapią pedagogiczną, Terapia pedagogiczna, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową, Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, Pedagogika resocjalizacyjna, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook