Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Słubice 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 
Tel:
61 829 6892 
Mail:
study.cp@cp.edu.pl 
WWW:
http://www.cp.edu.pl 
Collegium Polonicum w Słubicach (UAM)

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Filologia germańska
Specjalności:
Filologia germańska
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim, niemieckim

Opis kierunku

Od roku akademickiego 2011/2012 Collegium Polonicum w Słubicach prowadzi studia germanistyczne we współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Oferowany kierunek to jedyne w Polsce studia germanistyczne, łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką.

Program zajęć sytuuje kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym. Wykładowcy będą zmierzać zarówno do wypracowania u studentów kompetencji kulturowej w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i do doskonalenia kompetencji translatorycznych.

Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w których działaniu wiedza o krajach niemieckojęzycznych oraz kompetencja interkulturowa są niezbędne, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach.

Rekrutacja na studia

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

tryb I – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

tryb II – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

Powiązane zawody:
copywriter, dziennikarz, filolog, germanista, nauczyciel, specjalista, tłumacz, wykładowca
facebook