Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne polecane są tym osobom, które swoje zainteresowania zawodowe wiążą z szeroko rozumianą sferą bezpieczeństwa publicznego, obejmującą zarówno służby mundurowe, instytucje rządowe i samorządowe, jak i podmioty gospodarcze i finansowe.

Studia mają charakter praktyczny, co znaczy, że największą wagę przywiązuje się do nabycia przez studenta umiejętności koniecznych do wykonywania zadań stawianych w miejscu przyszłego zatrudnienia. Stąd w programie studiów przewaga zajęć o charakterze projektowym, warsztatowym i laboratoryjnym, odbywanych zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią ? w jednostkach policji, straży pożarnej, agencjach ochrony, komórkach ochrony danych i centrach zarządzania kryzysowego. Są one prowadzone przez praktyków ? byłych i czynnych pracowników policji, staży ogniowej, kryminologów, pracowników agencji detektywistycznych i agencji ochrony oraz osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego urzędów i jednostek gospodarczych.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Straży Miejskiej, policjant, strażak
facebook