Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Elektronika i telekomunikacja
Specjalności:
teleinformatyka, techniki multimedialne
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Student specjalności teleinformatyka nabywa umiejętności w zakresie projektowania i konfigurowania nowoczesnych, rozległych sieci komputerowych, zarządzania i monitorowania sieciami teleinformatycznymi, transmisji danych, budowy i eksploatacji urządzeń teleinformatycznych oraz tworzenia i wykorzystywania różnych usług teleinformatycznych (ISDN, wideokonferencje, nauczanie na odległość, telepraca).

Student specjalności techniki multimedialne nabywa umiejętności z zakresu przetwarzania sygnałów analogowych w cyfrowe oraz poznaje metody i techniczne aspekty ich obróbki pozwalające na uzyskanie zakładanych efektów. Absolwent zna zasady działania rozmaitego sprzętu multimedialnego, potrafi także zaprojektować studia radiowe, telewizyjne i postprodukcyjne. Nabyta wiedza pozwala absolwentowi tej specjalności na tworzenie prezentacji multimedialnych, portali internetowych i kanałów cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
inżynier
facebook