Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Głogów 
Województwo:
dolnośląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów 
Tel:
768353566 
Mail:
kontakt@pwsz.glogow.pl 
WWW:
http://www.pwsz.glogow.pl/ 
PWSZ w Głogowie

PROGRAM ERASMUS

STUDIUJESZ I CHCESZ ODBYĆ CZĘŚĆ STUDIÓW ZA GRANICĄ? PROGRAM ERASMUS+ DAJE CI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ!

Studiuj, podróżuj i ziwedzaj!
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, to szansa na wielokierunkowy, indywidualny rozwój. Umożliwia to nie tylko główny program nauczania, ale też wiele projektów i programów, które realizuje uczelnia. Jednym z nich jest program Erasmus+.
Erasmus+, to najbardziej powszechny i znany program wymiany międzynarodowej, w którym uczestniczyć mogą studenci, absolwenci, jak i pracownicy uczelni wyższych. To program, który w nowoczesnych uczelniach stał się marką samą w sobie, która nie wymaga specjalnej reklamy.

Uczelnia uczestniczy w programie od 2008 r. i współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, jak i przedsiębiorstwami w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Turcji czy Białorusi. To w tych krajach studenci nawet przez rok mogą studiować wybrany przez siebie kierunek.

Oprócz nauki w zagranicznych uczelniach, Erasmus+ daje również możliwość realizacji praktyk studenckich lub absolwenckich poza granicami kraju.
Z roku na rok wśród studentów rośnie zainteresowanie tą formą doskonalenia. Osoby wyjeżdżające na zagraniczne praktyki otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania za granicą. Ponadto, firmy w których realizowane są praktyki nierzadko oferują studentom wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Praktyki w zagranicznych firmach pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności często wykraczające poza program kształcenia, dają możliwość rozwoju pod okiem ekspertów
z różnych dziedzin oraz poznawania europejskich standardów pracy. Coraz częściej studenci opierają swoje prace dyplomowe na badaniach i doświadczeniach zdobytych podczas zagranicznej praktyki.

facebook