Politechnika Białostocka

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Białystok 
Województwo:
podlaskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
Tel:
857469000 
Mail:
rekrutacja@pb.edu.pl 
WWW:
http://pb.edu.pl 
Politechnika Białostocka

OPIS KIERUNKU

Wydział Architektury

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
architektura
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury. Poznasz uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Nauczysz się posługiwać się najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).
Jako absolwent architektury będziesz potrafił zaprojektować proste obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, spełniające wymagania estetyczne, techniczne i użytkowe, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych.
Perspektywy zatrudnienia:
?asystent projektanta (po I stopniu) lub samodzielny projektant (po II stopniu studiów i uzyskaniu uprawnień) w pracowni architektonicznej i urbanistycznej,
?pracownik w firmie deweloperskiej,
?w wykonawstwie i nadzorze budowlanym,
?urzędnik w jednostkach administracji publicznej.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na podstawie konkursu świadectw.
Obowiązkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego.
Rejestracja kandydatów na irk.pb.edu.pl

Powiązane zawody:
architekt, projektant
facebook