Politechnika Częstochowska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Częstochowa 
Województwo:
śląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa 
Tel:
343255211 
Politechnika Częstochowska

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalności:
Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy, studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry, specjalności:, - bezpieczeństwo i higiena pracy, - inżynieria bezpieczeństwa, studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry
Rodzaj studiów:
II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook