Politechnika Częstochowska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Częstochowa 
Województwo:
śląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa 
Tel:
343250281 
Mail:
d_nauczania@adm.pcz.czest.pl 
WWW:
http://www.pcz.pl 
Politechnika Częstochowska

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
Studia stacjonarne:, - Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne, - Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne, - Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska), Studia niestacjonarne:, - Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne, - Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne, Oferowane zakresy (specjalności):, • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia), • zarządzanie systemami produkcyjnymi, • logistyka w zarządzaniu, (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia), • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia), • inżynieria produkcji
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

Powiązane zawody:
inżynier
facebook