Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

St. Stacjonarne

STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE, LICENCJACKIE - OGÓLNE ZASADY PRZYJĘĆ

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

– Zarejestrować się, jako kandydat na studia.
– Wnieść opłatę rekrutacyjną.
– Zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej.
– Złożyć wymagane dokumenty i odebrać decyzję o przyjęciu na studia – złożenia dokumentów, potwierdzenia odbioru decyzji i podpisania podania-ankiety może dokonać także osoba posiadająca pełnomocnictwo.
– Złożyć ślubowanie studenckie.

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą ubiegać się obywatele polscy, osoby posiadające Kartę Polaka oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow , którzy złożą odpowiednie dokumenty i poddadzą się procedurze kwalifikacyjnej. Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich wydziałach i w Kolegium.

Procedury kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia, polegające głównie na analizie przebiegu dotychczasowych studiów kandydata, są zróżnicowane i opisane na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Cudzoziemcy, niebędący obywatelami państw członków Unii Europejskiej, ani krajów wymienionych powyżej, są przyjmowani na studia według odrębnych zasad. Można je znaleźć na stronie internetowej Politechniki http://eng.pw.edu.pl/Studies

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, posiadający świadectwa uzyskane poza polskim systemem edukacyjnym muszą dokonać ich legalizacji i nostryfikacji zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl

Więcej tutaj

facebook