Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kraków 
Województwo:
małopolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków 
Tel:
123708670 
Mail:
rekrutacja@upjp2.edu.pl 
WWW:
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

OPIS KIERUNKU

Wydział Nauk Społecznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Nauki o rodzinie
Specjalności:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, Tryb studia stacjonarne (3 lata, 6 semestrów), Profil ogólnoakademicki, Język kształcenia polski, Specjalności, mediacje rodzinne, terapia zajęciowa, Tryb studia niestacjonarne (3 lata, 6 semestrów), Opłata za studia niestacjonarne 2 500,00 zł / semestr, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, Tryb studia stacjonarne (2 lata, 4 semestry), interwencja kryzysowa, poradnictwo rodzinne, Tryb studia niestacjonarne (2 lata, 4 semestry), HARMONOGRAM REKRUTACJI, Pierwszy nabór 01.06 (godz. 9:00) – 19.07 (godz. 12:00), Drugi nabór 02.08 (godz. 9:00) – 13.09 (godz. 12:00), Trzeci nabór 17.09 (godz. 15:00) – 22.09 (godz. 12:00)
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook