Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechaniczny

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalności:
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W LEŚNICTWIE I ROLNICTWIE:, Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych charakterystycznych dla branży leśnej i rolnej. Zna metody eliminowania i ograniczania zagrożeń przemysłowych. Posiada wiedzę w zakresie oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zna zadania i metody pracy służby bhp. Posiada umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych bhp i ekonomiki przedsiębiorstw. Absolwent potrafi oceniać przebieg procesów produkcyjnych w kontekście występujących zagrożeń, emisji czynników szkodliwych i innych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzać audyty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy. Potrafi kształtować bezpieczne warunki pracy w każdej branży ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki leśnej i drzewnictwa oraz gospodarki rolnej i przetwórczej. Absolwent jest przygotowany także do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp. Potrafi pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w gospodarce leśnej i rolnej. Posługuje się oprogramowaniem systemów zarządzania. Zna i potrafi ocenić psychofizyczne możliwości człowieka oraz dokonać doboru pracowników do zakresu wykonywanej pracy. Potrafi stosować metody i narzędzia socjotechniczne w zarządzaniu zespołami ludzkimi.Zna metody pracy służby bhp oraz potrafi prowadzić dokumentację związaną z ochroną człowieka podczas pracy., INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY:, Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania. Posiada wiedzę w zakresie oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zna zadania i metody pracy służby bhp. Posiada umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych bhp i ekonomiki przedsiębiorstw. Absolwent potrafi oceniać przebieg procesów produkcyjnych w kontekście występujących zagrożeń, emisji czynników szkodliwych i innych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzać audyty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy. Absolwent jest przygotowany także do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp. Potrafi pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Posługuje się oprogramowaniem systemów zarządzania. Zna i potrafi ocenić psychofizyczne możliwości człowieka oraz dokonać doboru pracowników do zakresu wykonywanej pracy. Potr
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inspektor BHP
facebook