Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalności:
ANALITYKA BIZNESOWA:, W czasie studiów absolwent nabywa umiejętności przygotowujące do pracy na styku informatyki i biznesu. Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania i wizualizacji danych oraz dynamicznego raportowania. Potrafi przygotować biznes plan i wykonać analizę ekonomiczną projektu inwestycyjnego. Zna technologie, rozwiązania i narzędzia do analizy danych w biznesie. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie jako analitycy biznesowi, m. in. w ośrodkach przetwarzania informacji ekonomicznej lub w działach zarządzania przedsiębiorstwem., STATYSTYKA I EKONOMETRIA:, Absolwent posiada wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania oraz statystycznego formułowania problemów ekonomicznych, a także ich rozwiązywania i analizowania za pomocą technik komputerowych, posługiwania się komputerowymi pakietami statystycznymi w wyżej wymienionym zakresie. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach przetwarzania informacji ekonomicznej lub w ośrodkach zarządzania przedsiębiorstwem., SYSTEMY INFORMACYJNE:, W czasie studiów absolwent nabywa umiejętności w zakresie opracowania strategii tworzenia systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, tworzenia we współpracy z innymi grupami zawodowymi systemów informacyjnych ukierunkowanych na potrzeby użytkownika, wykorzystania wiedzy ekonomicznej do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów przedsiębiorstw i instytucji, projektowania i użytkowania baz danych oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji, organizowania służb informatycznych i kierowania nimi w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także samodzielnego doskonalenia warsztatu zawodowego. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach komputerowych i ośrodkach informatycznych.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim, angielskim
Powiązane zawody:
analityk finansowy
facebook