Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechaniczny

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Inżynieria biomedyczna
Specjalności:
Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia pozwala absolwentom na pracę w zespołach interdyscyplinarnych tworzących aparaturę medyczną, ale również w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia., Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:, firmach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i technologią urządzeń mechanicznych w tym medycznych;, jednostkach odbioru handlowego, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej;, jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających pacjenta;, firmach informatycznych oraz jednostkach tworzących interfejs do systemów sieciowych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną;, jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier
facebook