Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
Inżynieria danych
Specjalności:
MODELOWANIE I ANALIZA DANYCH:, Praktyczne problemy stawiane przez pracodawców wymagają z reguły żmudnych obliczeń i analizy dużych zbiorów danych. Stąd, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, bardzo ważna jest wiedza z zakresu specjalistycznych programów wspomagających pracę analityka danych. Dobrze przygotowany absolwent potrafi dokonać wyboru odpowiedniego oprogramowania matematycznego w procesie rozwiązywania postawionego problemu oraz przeprowadzić analizę niezbędną do oceny możliwości i ograniczeń takiego podejścia. Jego podstawową kompetencją jest umiejętność rozwiązywania zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dostępnych w systemie informatycznym firmy bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów., PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH:, Znajomość technologii informacyjnych, systemów informatycznych oraz systemów baz danych stanowi jedno z podstawowych wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy i jest niezbędnym narzędziem w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w której informacja jest jednym z podstawowych zasobów. Absolwent posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań teleinformatycznych oraz środków zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych oraz ochrony baz danych, które przechowują i udostępniają zawarte w nich informacje. Znajomość różnorodnych narzędzi informatycznych pozwala podejmować mu zadania związane z projektowaniem i użytkowaniem baz danych oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji.
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier procesu
facebook